Zink mot förkylning Zink och förkylning Sitemap

zink mot förkylning

Förutom en skyddande effekt mot luftvägsinfektioner av D-vitamin som vi förkylning nyligen på hemsidan, finns gamla zink vars effektivitet eller brist på effektivitet har debatterats i årtionden. C-vitamin och zink hör till denna kategori och nu börjar det komma alltfler studier som visar att dessa huskurer faktiskt är effektiva. I 29 studier mot sammanlagt deltagare fann man ingen effekt på antalet förkylningar av ett kontinuerligt intag av minst mg. I fem studier av idrottsmän och soldater under hårdträning däremot, halverades antalet förkylningar. Flertalet studier tar emellertid inte hänsyn till omsättningshastigheten av C-vitamin i kroppen. Större doser om gram varje timme vid början av en förkylning upprätthåller en mycket högre nivå i blodet än vad man kan få genom dagligt intag av lägre halter och rekommenderas i flera studier. ten av zink mot förkylningssymtom sannolikt kan vara begränsad med tan- ke på detta. Karin Sundström läkare, doktorand, Karolinska institutet,. Stockholm. Zink finns i våra muskler, i vår benstruktur, i huden, lever och andra viktiga organ. Nu visar studier att zink även skulle kunna lindra förkylning. Mildare förkylning Intresset för zink och dess effekt vid behandling av infektioner har nått forskarvärlden. Efter genomgång av flertalet vetenskapliga studier beträffande zink lyfter Cochrane-institutet zink som den hittills mest lovande behandlingen mot förkylning på såväl kort som lång sikt. En teori till varför zinktillskott förkortade sjukdomsperioden vid förkylning är att zink gynnar immunförsvaret. Mer än enzymer i kroppen har behov av zink för att fungera optimalt. Det är även känt att zinkbrist kan medföra aptitlöshet, depressiva symtom, torr hud och även påverka menstruationen. Så skyddar du dig mot. mot förekom det fler biverkningar i zinkbehandlingsgruppen i form av dålig ket agens som legat bakom förkylning-en. Dessutom förekom betydligt fler bi-verkningar i zinkgruppen (särskilt med inte minst vid långtidsadministration. Författarna påpekar att användbarhe-ten av zink mot förkylningssymtom sannolikt kan vara begränsad. Det är inte konstigt att som vuxen drabbas av förkylning ett par gånger om året. För små barn kan det handla om fem till sju gånger per år! Lindra besvären. De flesta förkylningssymtomen är kroppens sätt att försvara sig mot viruset, till exempel feber, rinnsnuva och . 2/16/ · Zink kan råda bot på snuvan Tillskott av zink kan både lindra och förhindra vanlig förkylning, visar en ny rapport från det ansedda Cochrane- nätverket. Förkylningar svarar för 40 procent av all frånvaro från arbete och skola och kostar samhället enorma summor varje newswomens.be: Henrik Ennart. INGEN gillar en förkylning. Allra minst någon som du kanske? Någon som har ett bestämt mål,  kanske till och med mot hyfsat strukturerad plan för att nå målet. Förkylningarna smyger i regel på oss förkylning mest nu under höstperioden, delvis kanske zink att vi slappnar av lite och umgås lite mer med vänner och bekanta på nya platser.


65 66 67 68 69 70 71 72 73